Bộ chăm sóc tóc OGX Biotin & Collagen Value Pack

1.050.000₫

Sản phẩm chăm sóc tóc OGX Biotin phiên bản mới nhất - phiên bản big size, kích thích mọc tóc và làm dày tóc. Set gồm: - 1 gội 750ml - 1 xả 750ml - 1 xịt dưỡng tóc 118ml

Sản phẩm chăm sóc tóc OGX Biotin phiên bản mới nhất - phiên bản big size, kích thích mọc tóc và làm dày tóc.

Set gồm:

- 1 gội 750ml
- 1 xả 750ml
- 1 xịt dưỡng tóc 118ml