Các loại hạt - quả sấy khô

Hạnh Nhân Kirkland - 1,36 kg
- 7%